Interní databáze


Vítáme Vás na web-stránce pro zákazníky společnosti CREDIT ALLIANCE, SE.

Pokud již máte úvěr, můžete se poprvé přihlásit pomoci svého IČO (vyplňte jako "login") a přiděleného variabilního symbolu (vyplňte jako "heslo").


Pozor! Při prvním přihlášení si musíte změnit heslo na nové.
Web o společnosti CREDIT ALLIANCE, SE: www.creditalliance.eu